Tsuguji Foujita, Sleeping Cat

Tsuguji Foujita, Sleeping Cat

1,200.00