Yoshu Chikanobu, Kintaro

Yoshu Chikanobu, Kintaro

600.00
Nagamachi Chikuseki, Carp and Mizukusa

Nagamachi Chikuseki, Carp and Mizukusa

325.00
Yabu Chosui, [Flying Cranes],

Yabu Chosui, [Flying Cranes],

975.00
Tsuguji Foujita, Sleeping Cat

Tsuguji Foujita, Sleeping Cat

1,200.00
Ogata Gekko, Sea Bream

Ogata Gekko, Sea Bream

350.00
Keika Hasegawa, Kintemari Chrysanthemums

Keika Hasegawa, Kintemari Chrysanthemums

200.00
Takahashi Hiroaki, Rain on Izumi Bridge (Izumibashi no Ame)

Takahashi Hiroaki, Rain on Izumi Bridge (Izumibashi no Ame)

650.00
Ando Hiroshige, Kanaya: The Far Bank of the Ôi River

Ando Hiroshige, Kanaya: The Far Bank of the Ôi River

1,200.00
Joichi Hoshi, Necklace (D)

Joichi Hoshi, Necklace (D)

1,750.00
Kobayashi Kiyochika, The Sacred Bridge (Shinkyo)
sold out

Kobayashi Kiyochika, The Sacred Bridge (Shinkyo)

650.00
Kobayashi Kiyochika, Hotoke-gozen

Kobayashi Kiyochika, Hotoke-gozen

950.00
Kobayashi Kiyochika, The Poet Ariwara no Yukihira
sold out

Kobayashi Kiyochika, The Poet Ariwara no Yukihira

2,000.00
Ohara Koson, Puppy Walking on Fallen Pine Needles

Ohara Koson, Puppy Walking on Fallen Pine Needles

375.00
Utagawa Kunisada II, Actor Asao Okuyama III as Nurude Gobaiji

Utagawa Kunisada II, Actor Asao Okuyama III as Nurude Gobaiji

375.00
Utagawa Kuniyoshi, The magic toads watched by Yoshikado

Utagawa Kuniyoshi, The magic toads watched by Yoshikado

2,000.00
Tetsuya Noda, Diary: Sept. 1st, ‘74

Tetsuya Noda, Diary: Sept. 1st, ‘74

3,200.00
Tetsuya Noda, Diary: March 3rd, ‘77

Tetsuya Noda, Diary: March 3rd, ‘77

3,200.00
Tetsuya Noda, Diary: April 18th, '99

Tetsuya Noda, Diary: April 18th, '99

2,750.00
Hasegawa Sadanobu I, Bewitching Women of the Three Countries

Hasegawa Sadanobu I, Bewitching Women of the Three Countries

450.00
Tagaya Shino, Approaching Autumn Breeze
sold out

Tagaya Shino, Approaching Autumn Breeze

350.00
Toyokuni III, Kunisada and Hiroshige II, Kannon-ji in Ômi Province

Toyokuni III, Kunisada and Hiroshige II, Kannon-ji in Ômi Province

300.00
Toyokuni III, Kunisada, and Hiroshige II, Imakumano in Kyoto

Toyokuni III, Kunisada, and Hiroshige II, Imakumano in Kyoto

300.00
Toyokuni III, Kunisada and Hiroshige II, Mimuroto-ji in Yamashiro Province

Toyokuni III, Kunisada and Hiroshige II, Mimuroto-ji in Yamashiro Province

250.00
Toyokuni III, Kunisada, Kimae no yosa so (The generous type)

Toyokuni III, Kunisada, Kimae no yosa so (The generous type)

2,500.00
Tsukioka Yoshitoshi, Moon of Enlightenment,
sold out

Tsukioka Yoshitoshi, Moon of Enlightenment,

950.00